ראשי מפלגות

שרים

ח״כים עם הכי הרבה טענות שהופרכו

ח״כים עם הכי הרבה הבטחות שהופרכו

ח״כים עם הכי מעט הופעות בכנסת